1.ตัวอย่างกรณีที่ เมื่อดูในระบบ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2559 ข้อมูลในระบบขึ้นสถานะ "สมบรูณ์" แล้ว ทำไมถึง ไม่ได้รับเงินในรอบเดือนธันวาคม 2559

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive
 

ตอบ: ควรตรวจสอบข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้

1.1 ดูข้อมูลในตาราง Dashboard ตรงส่วน ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดว่าวันที่ที่มีการปรับปรุงข้อมูลล่าสุดอยู่

ในช่วงที่กำหนดหรือไม่ โดยในการจ่ายเงินแต่ละเดือน พมจ.จะต้องบันทึกหรือปรับข้อมูลให้สมบูรณ์ภายในวันที่ 25

ของเดือน และระบบจึงจะดึงรายชื่อไปเบิกจ่ายเงินทุกวันที่ 10 ของเดือนถัดไป ในกรณีนี้ มีการปรับปรุงข้อมูลล่าสุด

วันที่ 23 ธันวาคม 2559 ซึ่งจะถูกดึงไปเบิกจ่ายในรอบเดือนมกราคม 2560 เนื่องจากมีการปรับปรุงข้อมูลสมบูรณ์

ภายหลังวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

1.2 กรณีข้อมูลสมบรูณ์ทันตามรอบที่กำหนดแต่ระบบไม่ดึงไปเบิกจ่าย ให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน

ของข้อมูลตามนิยามต่อไปนี้

(1) ข้อมูลผู้ลงทะเบียน ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 11 ปี

(2) ข้อมูลเด็กแรกเกิดต้องมี วัน เดือน ปี เกิด ระหว่างวันที่ 1 .. 2558 ถึงปัจจุบัน

(3) ข้อมูลผู้ลงทะเบียน เด็กแรกเกิด และเจ้าของบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงิน ต้องถูกต้องครบถ้วนตาม

เงื่อนไข คือ

- เลขประจำตัวประชาชนต้องประกอบด้วยตัวเลขจำนวน 13 หลัก และถูกต้องตามหลักของกรมการ

ปกครอง

- ต้องระบุคำนำหน้าชื่อ, ชื่อ, นามสกุล, วันเดือนปีเกิด

4. ข้อมูลบัญชีธนาคารครบถ้วนตามเงื่อนไข คือ

- ระบุชื่อธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี ประเภทบัญชี และเลขประจำตัวประชาชนเจ้าของบัญชี

- กรณีที่ใช้บัญชีธนาคารกรุงไทยรับเงิน เลขที่บัญชีต้องประกอบด้วยตัวเลข จำนวน 10 หลัก

- กรณีที่ใช้บัญชีธนาคารออมสิน หรือ ธกส. รับเงิน เลขที่บัญชีต้องประกอบด้วยตัวเลข จำนวน 12 หลัก

1.3 กรณีที่ปรับปรุงข้อมูลสมบูรณ์ก่อนวันที่ 25 ของเดือนก่อนหน้านี้ แต่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่ได้รับเงิน ให้ พมจ.

ตรวจสอบจากผลการจ่ายเงินในรอบที่มีการจ่ายเงินล่าสุด ซึ่ง ดย. ส่งรายละเอียดให้ในรูปแบบไฟล์ Excel หากพบว่า

เป็นรายการที่ โอนเงินไม่สำเร็จให้ดูสาเหตุที่โอนเงินไม่สำเร็จและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง

 

องค์กรพันธมิตรขับเคลื่อนความสำเร็จ

Banner of m-society

Banner MTH military department

SAT banner link

unicef banner link to website

Banner of DECY department

Banner link to Local administration department

 

ที่ตั้งศูนย์ปฏิบัติการ

Map to CSG department

ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ที่ตั้ง : อาคารดรุณวิถี ชั้น 1 ภายในบริเวณบ้านราชวิถี ถนน ราชวิถี แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร : 02-306-8694
และ 02-306-8697

สถิติเว็บไซต์

Today1036
Yesterday1938
This week4917
This month23158
Total1389670

Who Is Online

46
Online

Please publish modules in offcanvas position.