Language :    facebook icon

News and Activity


IMAGE เอกสารดาวน์โหลด (ล่าสุด : ระเบียบ ประกาศ แบบฟอร์ม ปีงบประมาณ 2561)
Thursday, 15 October 2015
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2561 >> NEW << (25 ธันวาคมคม 2560) ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน...
Read More...

IMAGE ขั้นตอนการแจ้งขอลบ ดร.03 ในระบบฯ
Friday, 05 May 2017
    ขั้นตอนการแจ้งขอลบ ดร.03 ในระบบฯ 1. ระบุ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อของผู้ขอ2. แจ้งเหตุผลที่ขอลบ ดร.03 ในระบบ 3. ระบุรายละเอียดของเคสที่ต้องการลบข้อมูล ดร.03 ดังนี้      3.1 ชื่อ-นามสกุล...
Read More...

IMAGE การใช้งาน เมนูรายงานผลการจ่ายเงิน
Thursday, 19 January 2017
ระบบแสดงรายงานผลการจ่ายเงินอุดหนุนฯ สามารถแสดงผลการจ่ายเงินในแต่ละเดือน ที่กรมบัญชีทำการเบิกจ่ายเงินฯ
Read More...

คำถามที่พบบ่อย [ FAQ ]

1.ตัวอย่างกรณีที่ เมื่อดูในระบบ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2559 ข้อมูลในระบบขึ้นสถานะ "สมบรูณ์" แล้ว ทำไมถึง ไม่ได้รับเงินในรอบเดือนธันวาคม 2559


IMAGE Friday, 20 January 2017
ตอบ: ควรตรวจสอบข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้ 1.1 ดูข้อมูลในตาราง Dashboard ตรงส่วน “ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด” ว่าวันที่ที่มีการปรับปรุงข้อมูลล่าสุดอยู่ ในช่วงที่กำหนดหรือไม่ โดยในการจ่ายเงินแต่ละเดือน พมจ.จะต้องบันทึกหรือปรับข้อมูลให้สมบูรณ์ภายในวันที่ 25 ของเดือน...
Read More...

2. การตรวจสอบรายการข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์เพื่อทำการแก้ไข จะดูได้อย่างไร


Friday, 20 January 2017
ตอบ: ระบบจะแจ้งเตือนรายการข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ที่ทำให้ไม่มีการดึงรายชื่อไปจ่ายเงิน (Notification) มี สัญลักษณ์เป็นรูปกระดิ่งสีชมพู ซึ่งสามารถคลิกเข้าไปดูรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ข้อมูลไม่สมบูรณ์ และดูรายการที่ไม่ สมบูรณ์เพื่อแก้ไขได้...
Read More...

3. เข้าระบบไม่ได้ เนื่องจากลืมรหัสผ่าน


IMAGE Friday, 20 January 2017
ตอบ: ผู้ใช้งานระบบสามารถแก้ไขปัญหาในกรณีที่ลืมรหัสผ่านเข้าระบบ ตามขั้นตอนดังนี้
Read More...

4. กรณีได้รับเงินแล้วแต่ทำไมถึงไม่ได้เงินตกเบิกย้อนหลังตั้งแต่เดือนที่เด็กคลอด


Friday, 20 January 2017
ตอบ: เนื่องจากการจ่ายเงินตกเบิกจะขึ้นอยู่การปรับปรุงข้อมูลเบิกจ่ายในระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุน ที่ พมจ. ต้องดำเนินการให้เป็นปัจจุบัน กรมกิจการเด็กและเยาวชนจะไม่มีการดึงรายการตกเบิกส่งไปให้ กรมบัญชีกลางจ่ายเงิน
Read More...

5. การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ผู้มีสิทธิ์จะได้เงินเดือนละกี่บาทและได้จนถึงเมื่อไหร่


Friday, 20 January 2017
ตอบ: เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่จะจ่ายให้ผู้มีสิทธิ์มีรายละเอียด ดังนี้ 5.1 เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 และมาลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดภายในวันที่ 30 กันยายน 2559 จะได้รับเงินอุดหนุนเดือนละ 400 บาท นับแต่เดือนที่เกิด...
Read More...

6. กรณีที่ลูกเกิดตั้งแต่เดือนเมษายน 2559 แต่ไปลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ไม่ทันวันที่ 30 กันยายน 2559 จะต้องทำ อย่างไร


Friday, 20 January 2017
ตอบ: สำหรับผู้ที่อยู่ในกรุงเทพฯ สามารถไปติดต่อลงทะเบียนย้อนหลังได้ ณ สำนักงานเขต ส่วนผู้ที่อาศัยอยู่ ในต่างจังหวัด สามารถไปติดต่อลงทะเบียนย้อนหลังได้ ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่จะได้รับสิทธิ์เงินอุดหนุน ตั้งแต่เดือนที่ลงทะเบียน (ไม่ย้อนหลังให้ตั้งแต่เดือนที่เด็กเกิด)
Read More...

10 วิธี กระตุ้นทารกในครรภ์

โดย โอบา

การตั้งครรภ์นับตั้งแต่แม่ตั้งครรภ์ได้ 2-3 เดือน สมองของลูกน้อยเริ่มทำงานและรับรู้สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัว พอ 3-4 เดือนประสาทหูและประสาทตาของลูกเริ่มทำงานได้ดีขึ้น ทำให้สามารถรับรู้เสียงที่ดังขึ้นและแสงที่จ้าจากภายนอกได้แล้ว..

กระทั่งอายุ การตั้งครรภ์ ได้ 5-6 เดือน ประสาทสัมผัสต่างๆ ของลูกในครรภ์สมบูรณ์เต็มที่ ส่งผลให้ลูกน้อยไวต่อการสัมผัส รวมถึงสามารถควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ และสื่อสารให้คุณแม่รับรู้ได้ด้วยการเคลื่อนไหว เตะ ถีบ เป็นต้น

จึงพอจะเห็นแล้วว่า ลูกน้อยสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ และที่สำคัญคือ ลูกสามารถเรียนรู้และซึมซับอารมณ์ของแม่ได้ด้วย ซึ่งสิ่งนี้เองที่จะนำไปสู่พื้นฐานทางอารมณ์และจิตใจที่ดีของลูกต่อไปใน อนาคต

ดังนั้นมากระตุ้นลูกน้อยกันเสียตั้งแต่ในครรภ์ดีกว่า เพื่อลูกจะได้เติบโตและมีพัฒนาการดีรอบด้านค่ะ

 

10 วิธี ง่ายๆ ช่วยกระตุ้นลูกรักในครรภ์
นี่คือวิธีการกระตุ้นพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจของลูกน้อยในครรภ์อย่างง่ายๆ ที่แม่ตั้งครรภ์สามารถทำได้ทันที

1. คิดบวกไว้ก่อน
การมองโลกใน แง่บวก ช่วยให้แม่ตั้งครรภ์สามารถจัดสมดุลทางอารมณ์ของตัวเองได้ดีแล้ว สร้างความรู้สึกดีๆ จิตใจผ่องใส พูดคุยถึงแต่เรื่องดีๆ จึงเท่ากับเป็นการกระตุ้นให้ลูกรับรู้แต่เรื่องดีๆ และอยากจะเกิดมาใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้มากขึ้น

2. ไม่เครียด
ความเครียดของ แม่ส่งผลต่อลูกในครรภ์โดยตรง เพราะนอกจากลูกคลอดออกมาเป็นเด็กขี้แย โยเย และเลี้ยงยากแล้ว ฮอร์โมนของความเครียดนี้ยังจะไปยับยั้งการเจริญเติบโตของสมองลูกอีกด้วย เพราะสเตียรอยด์จากเปลือกหมวกไตจะเพิ่มระดับสูงขึ้นยามที่คนเราเกิดความ รู้สึกเครียดหรือถูกกดดัน และส่งผลกระทบโดยตรงต่อการสร้างสมองส่วนเส้นใยประสาท ทำให้ระดับเชาวน์ปัญญาของลูกลดต่ำลงในที่สุด

3. หายใจลึกๆ เข้าไว้
การ หายใจเข้าลึกๆ เป็นวิธีง่ายๆ แต่ช่วยให้แม่ตั้งครรภ์รู้สึกผ่อนคลายในยามความเครียดได้ดีที่สุด แถมยังส่งผลดีต่อลูกน้อยในครรภ์ เพราะลูกสามารถสัมผัสถึงความสุขสงบภายในตัวแม่ และรับรู้ถึงความรักที่แม่มีให้ตลอดเวลา พัฒนาการทาง สมองของลูกก็เป็นไปด้วยดี แถมสารเคมีในสมองยังได้รับการพัฒนาขึ้นมา เพื่อปกป้องลูกจากฮอร์โมนความเครียด และช่วยให้สามารถจัดการกับความเครียดของตัวเองได้เมื่อโตขึ้นด้วย


4. พูดคุยกับลูกบ่อยๆ
ขณะ ที่แม่พูดคุยหรือร้องเพลงให้ลูกฟัง ลูกจะตั้งใจฟังอย่างดี พิสูจน์ได้จากอัตราการเต้นของหัวใจที่เต้นเป็นจังหวะช้าๆ และยังช่วยให้ลูกดูดกลืนน้ำคร่ำได้เร็วกว่าปกติอีกด้วย แถมยังช่วยกระตุ้นพัฒนาการด้าน อารมณ์ความรู้สึกของลูกได้ดี

5. ยิ้มรับทุกสถานการณ์
การ ยิ้มจะช่วยให้ ‘เซโรโทนินฮอร์โมน’ หรือฮอร์โมนอารมณ์ดีแผ่กระจายไปในกระแสเลือด และส่งผ่านสู่ลูกน้อยในครรภ์ให้รู้สึกผ่อนคลายและสุขสงบได้ ทุกครั้งที่คุณยิ้ม ลูกในครรภ์ก็กำลังพยายามจะยิ้มด้วยเช่นกัน

6. เล่นสนุกกับลูก
การ เล่นเกมกับลูกในครรภ์เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยกระตุ้นพัฒนาการได้ ง่ายๆ ยกตัวอย่างเช่น เกมเตะเลยลูก เพียงแค่เวลาที่ลูกเตะหรือศอก ให้แม่ตั้งครรภ์สัมผัสตรงบริเวณที่ลูกเตะ แล้วพูดว่า “เตะเลยลูก เตะอีกๆ” จากนั้นลองสัมผัสท้องส่วนอื่นๆ เพื่อให้ลูกเป็นฝ่ายไล่ตามสัมผัสบ้าง พร้อมกับพูดคำเดิมค่ะ

7. ผักช่วยได้
ลูกน้อยจะพัฒนาประสาทการรับรสได้ตั้งแต่อายุครรภ์ 14 สัปดาห์แล้ว และการเลือกกินอาหารของแม่ตั้งครรภ์จึงส่งผลต่อความพึงพอใจในการกินอาหารของ ลูกน้อยด้วยเช่นกัน มีการศึกษาชิ้นหนึ่งได้แบ่ง การตั้งครรภ์ ออก เป็น 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ให้แม่ท้องดื่มน้ำ บร็อกโคลี กลุ่มที่ 2 ดื่มน้ำแครอต และกลุ่มที่ 3 ดื่มน้ำเปล่าทุกวัน จากนั้นก็ตามดูหลังคลอดพบว่า พฤติกรรมการกินอาหารเหลวครั้งแรกของเด็กๆ จะกินอาหารที่มีส่วนผสมของน้ำผักที่แม่เคยดื่มระหว่าง การตั้งครรภ์ มากกว่าอาหารอื่น ซึ่งพอจะอธิบายได้ว่าการกินผักของแม่ในช่วง การตั้งครรภ์ จะช่วยให้ลูกๆ กินผักเหล่านั้นได้เมื่อเติบโตขึ้น

8. นวด นวด นวด
การนวดเป็น อีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นระบบประสาทลูกน้อยให้รู้สึกสบายและผ่อนคลาย เพียงหาช่วงเวลาสงบ เอนกายท่าที่สบายๆ ในห้องที่อากาศถ่ายเทสะดวก อาจจะเปิดเพลงบรรเลงคลอเบาๆ ไปด้วยก็ได้ ใช้น้ำมันสกัดจากธรรมชาติ เช่น มะกอกหรือมะพร้าว ถูที่มือเบาๆ (ช่วง การตั้งครรภ์ควร เลี่ยงใช้น้ำมันจากเมล็ดอัลมอนต์ และน้ำมันหอมระเหยต่างๆ ค่ะ) แล้วค่อยๆ ลูบไล้ไปที่ท้องอย่างแผ่วเบาแต่ลุ่มลึก โดยเน้นบริเวณที่สัมผัสถึงลูกน้อย แต่ถ้าเมื่อไรที่ลูกเตะให้หยุด แล้วค่อยนวดต่อหลังจากที่ลูกหยุดเตะแล้วค่ะ

9. ออกกำลังกาย
ช่วย ให้ลูกในครรภ์อารมณ์สงบและผ่อนคลาย เพราะขณะที่คุณแม่ออกกำลังกายในท่วงท่าและระยะเวลาที่เหมาะสม จะทำให้ออกซิเจนไหลผ่านกระแสเลือดของลูกน้อยได้ดีขึ้น ส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตโดยเฉพาะสมอง และหลังออกกำลังกาย ร่างกายก็จะหลั่งสารเอ็นดรอฟิน ที่ช่วยให้แม่ตั้งครรภ์และลูกรู้สึกถึงความสุขสงบไปได้อย่างยาวนานต่อเนื่อง ถึง 8 ชั่วโมงเลยทีเดียว


10. มอบความรักแก่คนรอบข้าง
ขณะ ที่มีความรัก ร่างกายจะผลิตฮอร์โมนแห่งความรัก ที่ชื่อ ‘ออกซิโตซิน’ ขึ้นมา ซึ่งเป็นฮอร์โมนเดียวกันกับที่ทำให้คุณแม่รู้สึกรัก และผูกพันกับลูกมากขึ้น การมอบความรักความปรารถนาดีต่อคนรอบข้าง จึงช่วยให้ร่างกายของแม่หลั่งออกซิโตซินมากขึ้น และฮอร์โมนทั้งหมดที่ส่งผ่านรกไปสู่ลูก จะช่วยทำให้ลูกรู้สึกเช่นเดียวกันกับคุณด้วย


คุณพ่อก็มีส่วนร่วมได้

คุณพ่อก็สามารถช่วยคุณแม่สร้างสัมพันธภาพกับลูกได้ไม่ยากเลย เพียงแค่

+ หมั่นพูดคุยกับลูก เพราะความจริงแล้ว ลูกน้อยในครรภ์จะสามารถฟังเสียงทุ้มๆ ของคุณพ่อได้ดีกว่าเสียงเล็กๆ ของแม่เสียอีก

+ สัมผัสรูปคลำท้องคุณแม่ เพื่อรับรู้ความรู้สึกขณะที่ลูกเคลื่อนไหว และจูบที่ท้องของคุณแม่เบาๆ เพื่อส่งผ่านความรักถึงลูกน้อย

จาก :

นิตยสาร Modern Mom
เรียบเรียง : Momypedia


ขอบคุณเนื้อหาจาก : http://www.momypedia.com

องค์กรพันธมิตรขับเคลื่อนความสำเร็จ

Banner of m-society

Banner MTH military department

SAT banner link

unicef banner link to website

Banner of DECY department

Banner link to Local administration department

 

ที่ตั้งศูนย์ปฏิบัติการ

Map to CSG department

ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ที่ตั้ง : กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ชั้น 2 อาคาร 3 ชั้น
618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 02-255-5850 - 7 ต่อ 122, 123, 147
โทรสาร : 02-253-9119

สถิติเว็บไซต์

Today157
Yesterday960
This week2252
This month22667
Total1283005

Who Is Online

3
Online

Please publish modules in offcanvas position.